* Dobór odpowiednich kamer do panujących na posesji (lub w miejscu instalacji) warunków, 

* Montaż urządzeń,

* Prowadzenie trasy kablowej,

* Konfiguracja wideorejestratora,

* Konfiguracja sieci domowej lub firmowej w celu umożliwienia podglądu zdalnego z kamer np. na telefonie lub tablecie,

* Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu.