* Outsourcing usług IT, 

* Reinstalacja systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows, 

* Konfiguracja serwerów opartych o system Microsoft Windows Server,

* Zarządzanie ActiveDirectory, 

* Przygotowywanie stanowiska pracy dla nowego pracownika w oparciu o dostarczone wytyczne,

* Konfiguracja poczty email,

* Zarządzanie firmową stroną www.