"Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie,
jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego
czego oni pragną"

~ Hilary Hilton Ziglar

W dniu dzisiejszym została wydana nowa wersja CMS Joomla! o oznaczeniu 3.9.12

Wydanie to oznaczone jest jako "Security & Bug Fix Release". Zaleca się jak najszybszą aktualizację. 

  

Jest to wydanie bezpieczeństwa dla serii Joomla 3.x, które usuwa jedną lukę zabezpieczeń i zawiera około  poprawek i ulepszeń.Najważniejsze z nich to:

Naprawione problemy z bezpieczeństwa: 

* Niski priorytet - Core - parametr XSS w logo domyślnych szablonów (dotyczy Joomla 3.0.0 do 3.9.11),

Poprawki i ulepszenia:

* Naprawiono minyear i maxyear w kalendarzu, 
* Obsługa wag i stylów czcionek Google w Protostar,
* Napraw sesję użytkownika na serwerze mssql, 
* Chroń serwery SQL, dodając mechanizm pauzy do narzędzia indeksującego cli finder, 
* Napraw obraz domyślny niestandardowego pola Imagelist.

Pełna lista poprawek i ulepszeń dostępna jest na GitHub'ie