"Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie,
jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego
czego oni pragną"

~ Hilary Hilton Ziglar

W dniu dzisiejszym na światło dzienne przyszła nowa wersja najlepszego na świecie silnika do wykonywania kopii bezpieczeństwa witryn - AKEEBA Backup 6.6.0

Zaleca się jak najszybszą aktualizację do najnowszej wersji.

Dziennik zmian:

Poprawki błędów:

[Wysoki priorytet] - Wygenerowane kolumny były zrzucane zamiast pomijane,

[Niski priorytet] - Opróżnij obszar panelu sterowania „Operacje zaawansowane”, gdy użytkownik nie ma uprawnień do konfiguracji,

[Niski priorytet] - Zintegrowany zegar postępu przywracania był zawsze ustawiony na zero,

Wprowadzone zmiany:

Kompatybilność z Joomla 4.0.0-alpha9,
Kreator konfiguracji: określenie metody AJAX jest zbędne,
Google Storage: punkt końcowy interfejsu API zmieniono z www.googleapis.com na storage.googleapis.com,
Poprawione informacje zwrotne na stronie Zarządzaj kopiami zapasowymi podczas przesyłania archiwum kopii zapasowej,

Usunięte funkcje:

* Usunięto obsługę silników baz danych innych niż MySQL (PostgreSQL i MS SQL Server).