"Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie,
jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego
czego oni pragną"

~ Hilary Hilton Ziglar

 W dniu dzisiejszym została wydana nowa wersja CMS Joomla! o oznaczeniu 3.9.6

Wydanie to oznaczone jest jako "Security & Bug Fix Release". Zaleca się jak najszybszą aktualizację.

  

Jest to wydanie bezpieczeństwa dla serii Joomla 3.x, które usuwa luki w zabezpieczeniach i zawiera 25 poprawek i ulepszeń.Najważniejsze z nich to:

Naprawione luki bezpieczeństwa:Joomla! 3.9.6

* Niski priorytet - Rdzeń - XSS w com_users Widoki debugowania ACL (wpływające na Joomla 1.7.0 do 3.9.5)

Poprawki i ulepszenia:

Media Manager: poprawiono logikę w kontroli przesyłania plików wprowadzoną w 3.9.5,
* Dodano obsługę Edge Chromium,
Uwagi użytkownika: Ustal format daty, 
* Edycja frontendowa: kategoria artykułów edytowalna przez wydawców i więcej, 
Pamięć podręczna: folder pamięci podręcznej jest tworzony automatycznie, jeśli nie istnieje,
* Ulepszenia bazy danych PostgreSQL.