"Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie,
jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego
czego oni pragną"

~ Hilary Hilton Ziglar

W dniu dzisiejszym została wydana nowa wersja CMS Joomla! o oznaczeniu 3.8.11

Wydanie to oznaczone jest jako "Bug Fix Release". Zaleca się jak najszybszą aktualizację.

Wydanie to zawiera ponad 35 poprawek oraz usprawnień dla wersji 3.8.x

Najważniejsze to: 

Naprawiono brakujące pole "Wybierz typ" w Menedżerze rozszerzeń,
* Zastąpiono parametr adresu URL "limitstart = 0" przez "start = 0", gdy włączona jest funkcja SEF,
* Usunięto nieprzelotowe elementy tablicy z kategorii pól,
Artykuły - moduł kategorii: nowy atrybut "showon" dla pól formularza,
Naprawiono implementację OpenSearch,
* Naprawiono filtrowanie tagów w widoku Polecane artykuły w administratorze,
* Naprawiono filtrowanie polecanych artykułów według poziomu dostępu administratora,
* Menedżer mediów: względne ścieżki do plików wideo,
Com_menus: usunięcie atrybutu useglobal,
Komponent powiązań wielojęzycznych: powiązania poprawek w widoku bocznym dla kontaktów i źródeł wiadomości,