"Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie,
jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego
czego oni pragną"

~ Hilary Hilton Ziglar

W dniu dzisiejszym zostały wydane nowe wersje CMS Joomla! o oznaczeniu 3.8.9 i chwilę później 3.8.10

Wydania te oznaczone są jako "Security&Bug Fix Release" oraz "Bug Fix Release". Zaleca się jak najszybszą aktualizację. 

 

Wersja 3.8.9

Poprawki poziomu bezpieczeństwa:

* Niski priorytet - rdzeń - lokalne uwzględnianie plików w PHP 5.3 (wpływa na Joomla 2.5.0 do 3.8.8)
* Niski priorytet - rdzeń - luka XSS w module przełączania języków (wpływająca na Joomla 1.6.0 do 3.8.8)

Poprawki i ulepszenia:

* Poprawiono "ucieczkę" od losowego wyjścia modułu obrazu,
Naprawiono przeglądanie folderów i wysyłanie plików, które popsuło się w 3.8.8 z powodu "ucieczki",
com_mailto (mail do znajomego) pozwala na użycie Captcha przy użyciu JForm,
Udoskonalanie indeksowania tagów,
Naprawiono użycie łączników w atrybutach danych,
* Aktualizacje bibliotek PHP stron trzecich,
* CodeMirror zaktualizowano do wersji 5.38.0.

Wersja 3.8.10

* Poprawka wykrytego w wersji 3.8.9 błędu w autoloaderze na platformie Windows.

Zaleca się jak naszybszą aktualizację wspieranych stron www do najnoweszej wersji